DG Invest Sale d.o.o. se od 2008. godine bavi izgradnjom novih objekata i nadogradnjama postojećih.

Stekli smo određena iskustva u tom poslu i imamo odličan tim, arhitekata, statičara, izvođača, pravnika i drugih saradnika sa kojima možemo projekat iz ove oblasti da obavim kvalitetno. Pre bilo kakve intervencije, a nakon sklapanja Ugovora sa Skupštinom stanara zgrade, sa licenciranim geomekaničarima i statičarima, radimo analize da li zgrada može da podnese nadorradnju i tek nakon pozitivnog mišljenja i overenog elaborata o tome pristupamo izradi glavnog projekta i prikupljanju dokumentacije za Građevinsku dozvolu. Ukoliko analize pokažu da bi statika zgrade bila ugrožena Ugovor bi bio ništavan, što je jedan od članova u samom Ugovoru.

POLITIKA PREDUZEĆA

Pre bilo kakve intervencije, a nakon sklapanja Ugovora sa Skupštinom stanara zgrade, sa licenciranim geomekaničarima i statičarima, radimo analize da li zgrada može da podnese nadorradnju i tek nakon pozitivnog mišljenja i overenog elaborata o tome pristupamo izradi glavnog projekta i prikupljanju dokumentacije za Građevinsku dozvolu. Ukoliko analize pokažu da bi statika zgrade bila ugrožena Ugovor bi bio ništavan, što je jedan od članova u samom Ugovoru.

Paje Jovanovića 11
OSNOVNA DELATNOST

Bavimo se izgradnjom novih objekata i nadogradnjama postojećih. Stekli smo određena iskustva u tom poslu i imamo odličan tim, arhitekata, statičara, izvođača, pravnika i drugih saradnika sa kojima možemo projekat iz ove oblasti da obavim kvalitetno.

LICENCIRANI STRUČNJACI

DG Invest Sale d.o.o. pre bilo kakve intervencije, a nakon sklapanja Ugovora sa Skupštinom stanara zgrade, sa licenciranim geomekaničarima i statičarima, radimo analize da li zgrada može da podnese nadorradnju i tek nakon pozitivnog mišljenja i overenog elaborata o tome pristupamo izradi glavnog projekta i prikupljanju dokumentacije za Građevinsku dozvolu

SERTIFIKATI

Preduzeće poseduje sve potrebne dozvole i sertifikate za investiranje u gradjevinarstvu. Naše reference u naša najbolja preporuka.

MISIJA

Da zadovolji zahteve korisnika i poslovnih partnera svojim uslugama i delatnostima koje plasira na tržište, da osigura očuvanje životne sredine i brine o bezbednosti i zdravlju svojih zaposlenih.

VIZIJA

Vizija je unapređenje i praćenje najnovijih standarda u oblasti gradnje i podizanje gradnje na još kvalitetniji nivo.