Od 2008. godine se bavimo izgradnjom novih objekata i nadogradnjama postojećih.
Stekli smo potrebna iskustva u tom poslu i imamo odličan tim, arhitekata, statičara, izvođača, pravnika i drugih saradnika sa kojima možemo projekat iz ove oblasti da obavim kvalitetno.

Kada je u pitanju nadogradnja, pre bilo kakve intervencije, a nakon sklapanja Ugovora sa Skupštinom stanara zgrade, sa licenciranim geomehaničarima i statičarima, radimo analize da li zgrada može da podnese nadogradnju. Tek nakon pozitivnog mišljenja i overenog elaborata o tome pristupamo izradi glavnog projekta i prikupljanju dokumentacije za Građevinsku dozvolu. Ukoliko analize pokažu da bi statika zgrade bila ugrožena, odustajemo od intervencije i Ugovor postaje ništavan, što je jedan od članova i u samom Ugovoru.

INVESTICIJE U STANOGRADNJU

Naše reference i mnoštvo zadovoljnih kupaca su naša najbolja preporuka za pouzdanost i kvalitet.

Za kupovinu stanova i garaža u fazi gradnje dajemo popuste i mogućnost plaćanja na rate do završetka objekta.

Za sve objekte koji su u fazi gradnje posedujemo potrebne potvrde i odobrenja za gradnju, a svi naši završeni objekti poseduju upotrebne dozvole.

POUZDANOST

U svim fazama naših investicija pridržavamo se zakonskih propisa i tehničkih standarda. Posedujemo sve potrebne saglasnosti i odobrenja što našim kupcima garantuje punu pravnu sigurnost.

NAŠE REFERENCE

Ukoliko trašite pouzdanog i sigurnog partnera, kontaktirajte nas…

ZAŠTO DG INVEST SALE?

Stekli smo određena iskustva u tom poslu i imamo odličan tim, arhitekata, statičara, izvođača, pravnika i drugih saradnika sa kojima možemo projekat iz ove oblasti da obavimo kvalitetno.
Sa licenciranim geomekaničarima i statičarima, radimo analize da li zgrada može da podnese nadorradnju i tek nakon pozitivnog mišljenja i overenog elaborata o tome pristupamo izradi glavnog projekta i prikupljanju dokumentacije za Građevinsku dozvolu.
DG Invest Sale d.o.o. od 2008. godine bavi izgradnjom novih objekata i nadogradnjama postojećih. Vršimo analizu lokacije, statike i ostalih ključnih faktora po sklapanju Ugovora, a pre radova.
Nakon izvršenih radova, pristupa se ozelenjavanju površina. Kompanija vodi računa o društvenoj odgovornosti, zaštiti životne sredine, očuvanju prirode.

RTS - BEOGRADSKA HRONIKA, POZITIVAN PRIMER NADOGRADNJE

POVERENJE
TRADICIJA DUGI NIZ GODINA
POVERENJE
DG Invest Sale d.o.o. se od 2008. godine bavi izgradnjom novih objekata i nadogradnjama postojećih. Stekli smo određena iskustva u tom poslu i imamo odličan tim, arhitekata, statičara, izvođača, pravnika i drugih saradnika sa kojima možemo projekat iz ove oblasti da obavimo kvalitetno.
ANALIZA
DETALJNA ANALIZA LOKACIJE
ANALIZA
Pre bilo kakve intervencije, a nakon sklapanja Ugovora sa Skupštinom stanara zgrade, sa licenciranim geomekaničarima i statičarima, radimo analize da li zgrada može da podnese nadorradnju i tek nakon pozitivnog mišljenja i overenog elaborata o tome pristupamo izradi glavnog projekta i prikupljanju dokumentacije za Građevinsku dozvolu.
SIGURNOST
GRADIMO TEK KADA SE UVERIMO DA MOŽE
SIGURNOST
Ukoliko analize pokažu da bi statika zgrade bila ugrožena Ugovor bi bio ništavan, što je jedan od članova u samom Ugovoru. Sigurnost i bezbednost je na prvom mestu. Detaljnom analizim dolazimo do svih relevantnih parametara.

UTISCI KLIJENATA?

 • Zadovoljani izvedenim radovima...

  Ime i prezime
  • Ime i prezime
  • CEO, Kompanija
 • Zadovoljani izvedenim radovima...

  Ime i prezime
  • Ime i prezime
  • CEO, Kompanija
 • Zadovoljani izvedenim radovima...

  Ime i prezime
  • Ime i prezime
  • CEO, Kompanija
See all

NAŠI KLIJENTI