Radovi

Zahumska 54

– NADOGRADNJA OBJEKTA

– ROK TRAJANJA RADOVA – 1 GODINA

DG Invest Sale kompanija

DG Invest Sale d.o.o. bavi se izgradnjom novih objekata i nadogradnjama postojećih. Stekli smo određena iskustva u tom poslu i imamo odličan tim, arhitekata, statičara, izvođača, pravnika i drugih saradnika sa kojima možemo projekat iz ove oblasti da obavimo kvalitetno.